Vriend worden van STACCATO

Wij willen ons publiek blijven verrassen met mooie voorstellingen. Daar steken wij bij STACCATO veel tijd en energie in. Om een mooie voorstelling in het theater neer te kunnen zetten kunnen wij uw financiële steun zeer goed gebruiken.

Draagt u musical en ons een warm hart toe? Word dan nu Vriend van STACCATO musicaltheatergezelschap!

Dit levert u niet alleen een nieuwe club vrienden op, u steunt ons ook bij onze nieuwe productie.

  • Vrienden ontvangen onze Newsflash, waarin de laatste ontwikkelingen, voortgang van de repetities en nieuws over onze nieuwe producties staan.
  • U wordt als eerste op de hoogte gebracht van de start van de kaartverkoop
  • U krijgt korting op kaartjes voor onze producties
  • Bij voldoende vrienden wordt er een jaarlijks concert speciaal voor u georganiseerd!

De kosten van een vriendenpas zijn € 25,00 per persoon, per jaar. Koopt u een tweede Vriendenpas? Dan is de tweede Vriendenpas € 15,00.

Eenmalige donaties zijn uiteraard ook van harte welkom en kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL 93 INGB 0006748382 ten name van Stichting STACCATO onder vermelding “donatie” en naam en adresgegevens.